ANUNȚ DE PARTICIPARE (CF 303747)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă , în special denumirea , codul fiscal , adresa , numarul de telefon ,telefax și /sau adresa de e-mail ale persoanei de contact :Comuna Șepreuș , Cod fiscal 3519348, str.Piața Rebeliunii nr.1 județul Arad , tel/fax:0257/356262 e-mail primariasepreus@gmail.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică , în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut

Imobil situat în Comuna Șepreuș ,județul Arad , înscris în CF 303747 Șepreuș compus din teren intravilan în suprafață de 292 mp , nr.cadastral 698 . Imobilul aparține domeniului privat al comunei Șepreuș , iar vânzarea se face conform HCL nr.119 din 23.11.2023 și temeiul legal Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 , privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare .

citește mai departe

ANUNȚ DE PARTICIPARE (CF 300924)

1. Informații generale privind autoritatea contractantă , în special denumirea , codul fiscal , adresa , numărul de telefon ,telefax și /sau adresa de e-mail ale persoanei de contact :Comuna Șepreuș , Cod fiscal 3519348, str.Piața Rebeliunii nr.1 județul Arad , tel/fax:0257/356262 e-mail primariasepreus@gmail.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică , în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut

Imobil situat în comuna Șepreuș , județul Arad , înscris în CF 300924 Șepreuș compus din teren intravilan în suprafață de 303 mp , nr.cadastral 300924 . Imobilul aparține domeniului privat al comunei Șepreuș , iar vânzarea se face conform HCL nr.121 din 23.11.2023 și temeiul legal Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 , privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare .

citește mai departe

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, Comuna Șepreuș, jud. Arad”

Comuna Șepreuș. titular al proiectului „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, Comuna Șepreuș, jud. Arad”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, Comuna Șepreuș, jud. Arad”, propus a fi amplasat in loc. Șepreuș, domeniu public, CF 307402 și 311556, jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentea pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, Splaiul Mureș. FN, jud. Arad, in zilele de luni până vineri, intre orele 8:00-13:30, precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

citește mai departe

Anun de informare asupra intenției de solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, comuna Șepreuș, jud. Arad”

A N U N Ț

COMUNA ȘEPREUȘ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, comuna Șepreuș, jud. Arad” propusa fi amplasat in extravilan comuna Șepreuș, domeniul public, identificat prin CF 307402 și 311556 Șepreuș, jud. Arad.

lnformațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad și la sediul titularului din loc. Șepreuș, str. Piala Rebeliunii, nr. 1, jud. Arad, in zilele de luni – vineri, intre orele 8,00-13,30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad

citește mai departe

Sari la conținut