Anun de informare asupra intenției de solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, comuna Șepreuș, jud. Arad”

A N U N Ț

COMUNA ȘEPREUȘ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, comuna Șepreuș, jud. Arad” propusa fi amplasat in extravilan comuna Șepreuș, domeniul public, identificat prin CF 307402 și 311556 Șepreuș, jud. Arad.

lnformațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad și la sediul titularului din loc. Șepreuș, str. Piala Rebeliunii, nr. 1, jud. Arad, in zilele de luni – vineri, intre orele 8,00-13,30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad

citește mai departe

Anunț – achiziție directă – execuție lucrări pentru „MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA ȘEPREUȘ, SAT ȘEPREUȘ , JUD.ARAD – ETAPA A II-A”

1. anunt publicitar

2. SCRISOARE DE INAINTARE – MODEL

3. PROIECT TEHNIC

4. Caiet de sarcini

5. Formulare – model

6. FORMULARE FARA VALORI – FISE TEHNICE SEPREUS

7. MODEL DE CONTRACT DE LUCRARI

 

citește mai departe

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE

Comuna Sepreus , cu sediul in Sepreus str.Piata Rebeliunii nr.1 , cod fiscal 3519348 , tel/fax 0257/356262 , adresa e-mail :primariasepreus@gmail.com .Organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea imobilului situat in Sepreus FN inscris in CF nr.302058 Sepreus nr.topo 408-409/1/b/2 -3/4 proprietate privata a comunei in suprafata de 25 mp , avand ca destinatie Spatiu Comercial .

Licitatia va avea loc in data de 23.05.2023 ora 10,00 la sediul Primariei Sepreus in sala de sedinte.

Documentatia de licitatie (Caietul de sarcini si Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei publice cu strigare ) poate fi achizitionata contra cost de la sediul Primariei comunei Sepreus .

Pretul de achizitionare a documentatiei de licitatie este de 100 lei si poate fi achitat la caseria Primariei comunei Sepreus. Taxa de participare la licitatie este de 100 lei , garantia de participare la licitatie este de 200 lei.

Data limita de depunere a documentelor de eligibilitate (documentele obligatorii necesare participarii la licitatie este data de 22.05.2023 ora 16,00. Acestea se depun la sediul Primariei comunei Sepreus -Registratura .

Pretul minim de incepere al licitatiei este prezentat detailat in Regulamentul privind organizarea si functionarea licitatiei publice .

Fiecare participant la licitatie depune o singura cerere insotita de documentele necesare si obligatorii participarii la licitatie ,pentru bunul care face obiectul acesteia .

citește mai departe

Sari la conținut