Anunț privind decizia etapei de încadrare de citre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Extindere rețea de ape uzate în comuna Șepreuș, jud.Arad”

Comuna Șepreuș, titutar al proiectutui „Extindere relea de apă uzată în comuna Sepreuș, jud.Arad”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de citre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Extindere rețea de ape uzate în comuna Șepreuș, jud.Arad”, propus a fi amplasat în comuna Sepreuș, jud. Arad.

Proiectul deciziei de irrcadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, Splaiul Mureș, FN, jud. Arad, in zilelele de luni până vineri, între orele 8:00-13:30, precum și la următoarea adresă de Internet www.apmar.anpm.ro
Pubticul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la darta publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

Sari la conținut