ANUNȚ DE PARTICIPARE (CF 310333)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă , în special denumirea , codul fiscal , adresa , numărul de telefon ,telefax și /sau adresa de e-mail ale persoanei de contact : Comuna Șepreuș , Cod fiscal 3519348, str.Piața Rebeliunii nr.1 județul Arad , tel/fax:0257/356262 e-mail primariasepreus@gmail.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică , în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut

Imobil situat în Șepreuș , str. Calea Moneasa nr.35 ,județul Arad , înscris în CF 310333 Șepreuș compus din teren intravilan în suprafață de 329 mp , nr.cadastral 310333 . Imobilul apaține domeniului privat al comunei Șepreuș , iar vânzarea se face conform HCL nr.120 din 23.11.2023 și temeiul legal Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 , privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare .

citește mai departe

ANUNȚ DE PARTICIPARE (CF 303747)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă , în special denumirea , codul fiscal , adresa , numarul de telefon ,telefax și /sau adresa de e-mail ale persoanei de contact :Comuna Șepreuș , Cod fiscal 3519348, str.Piața Rebeliunii nr.1 județul Arad , tel/fax:0257/356262 e-mail primariasepreus@gmail.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică , în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut

Imobil situat în Comuna Șepreuș ,județul Arad , înscris în CF 303747 Șepreuș compus din teren intravilan în suprafață de 292 mp , nr.cadastral 698 . Imobilul aparține domeniului privat al comunei Șepreuș , iar vânzarea se face conform HCL nr.119 din 23.11.2023 și temeiul legal Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 , privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare .

citește mai departe

ANUNȚ DE PARTICIPARE (CF 300924)

1. Informații generale privind autoritatea contractantă , în special denumirea , codul fiscal , adresa , numărul de telefon ,telefax și /sau adresa de e-mail ale persoanei de contact :Comuna Șepreuș , Cod fiscal 3519348, str.Piața Rebeliunii nr.1 județul Arad , tel/fax:0257/356262 e-mail primariasepreus@gmail.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică , în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut

Imobil situat în comuna Șepreuș , județul Arad , înscris în CF 300924 Șepreuș compus din teren intravilan în suprafață de 303 mp , nr.cadastral 300924 . Imobilul aparține domeniului privat al comunei Șepreuș , iar vânzarea se face conform HCL nr.121 din 23.11.2023 și temeiul legal Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 , privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare .

citește mai departe

Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, Comuna Șepreuș, jud. Arad”

Comuna Șepreuș. titular al proiectului „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, Comuna Șepreuș, jud. Arad”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, Comuna Șepreuș, jud. Arad”, propus a fi amplasat in loc. Șepreuș, domeniu public, CF 307402 și 311556, jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentea pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, Splaiul Mureș. FN, jud. Arad, in zilele de luni până vineri, intre orele 8:00-13:30, precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

citește mai departe

Sari la conținut