Anunț privind decizia etapei de încadrare de citre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Extindere rețea de ape uzate în comuna Șepreuș, jud.Arad”

Comuna Șepreuș, titutar al proiectutui „Extindere relea de apă uzată în comuna Sepreuș, jud.Arad”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de citre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Extindere rețea de ape uzate în comuna Șepreuș, jud.Arad”, propus a fi amplasat în comuna Sepreuș, jud. Arad.

Proiectul deciziei de irrcadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, Splaiul Mureș, FN, jud. Arad, in zilelele de luni până vineri, între orele 8:00-13:30, precum și la următoarea adresă de Internet www.apmar.anpm.ro
Pubticul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la darta publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

citește mai departe

Anunț – depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

COMUNA ȘEPREUȘ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere rețea de apă uzată în comuna Șepreuș, jud.Arad”, propus a fi amplasat în comuna Șepreuș, în intravilanul și extravilanul comunei Șepreuș, teren identificat prin CF nr.307460, 307082, 307457, 307464, 307458, 307462, 307461, 307450, 310390, 303987, 303979, 303993, 303995 – Șepreuș, jud. Arad, conform Certificatului de urbanism nr. 17 din 27.10.2023 eliberat de Primăria comunei Șepreuș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad şi la sediul titularului, COMUNA ȘEPREUȘ, cu sediul în comuna Șepreuș, str.Piața Rebeliunii, nr.1, jud. Arad, în zilele de luni – vineri, între orele 800-1330. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureşului, FN, jud. Arad

citește mai departe

Sari la conținut