Anunț – depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

COMUNA ȘEPREUȘ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere rețea de apă uzată în comuna Șepreuș, jud.Arad”, propus a fi amplasat în comuna Șepreuș, în intravilanul și extravilanul comunei Șepreuș, teren identificat prin CF nr.307460, 307082, 307457, 307464, 307458, 307462, 307461, 307450, 310390, 303987, 303979, 303993, 303995 – Șepreuș, jud. Arad, conform Certificatului de urbanism nr. 17 din 27.10.2023 eliberat de Primăria comunei Șepreuș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad şi la sediul titularului, COMUNA ȘEPREUȘ, cu sediul în comuna Șepreuș, str.Piața Rebeliunii, nr.1, jud. Arad, în zilele de luni – vineri, între orele 800-1330. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureşului, FN, jud. Arad

citește mai departe

ANUNȚ DE PARTICIPARE (CF 310333)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă , în special denumirea , codul fiscal , adresa , numărul de telefon ,telefax și /sau adresa de e-mail ale persoanei de contact : Comuna Șepreuș , Cod fiscal 3519348, str.Piața Rebeliunii nr.1 județul Arad , tel/fax:0257/356262 e-mail primariasepreus@gmail.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică , în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut

Imobil situat în Șepreuș , str. Calea Moneasa nr.35 ,județul Arad , înscris în CF 310333 Șepreuș compus din teren intravilan în suprafață de 329 mp , nr.cadastral 310333 . Imobilul apaține domeniului privat al comunei Șepreuș , iar vânzarea se face conform HCL nr.120 din 23.11.2023 și temeiul legal Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 , privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare .

citește mai departe

ANUNȚ DE PARTICIPARE (CF 303747)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă , în special denumirea , codul fiscal , adresa , numarul de telefon ,telefax și /sau adresa de e-mail ale persoanei de contact :Comuna Șepreuș , Cod fiscal 3519348, str.Piața Rebeliunii nr.1 județul Arad , tel/fax:0257/356262 e-mail primariasepreus@gmail.com .

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică , în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut

Imobil situat în Comuna Șepreuș ,județul Arad , înscris în CF 303747 Șepreuș compus din teren intravilan în suprafață de 292 mp , nr.cadastral 698 . Imobilul aparține domeniului privat al comunei Șepreuș , iar vânzarea se face conform HCL nr.119 din 23.11.2023 și temeiul legal Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 , privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare .

citește mai departe

Sari la conținut