Anun de informare asupra intenției de solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, comuna Șepreuș, jud. Arad”

A N U N Ț

COMUNA ȘEPREUȘ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, comuna Șepreuș, jud. Arad” propusa fi amplasat in extravilan comuna Șepreuș, domeniul public, identificat prin CF 307402 și 311556 Șepreuș, jud. Arad.

lnformațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud. Arad și la sediul titularului din loc. Șepreuș, str. Piala Rebeliunii, nr. 1, jud. Arad, in zilele de luni – vineri, intre orele 8,00-13,30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad

Sari la conținut