Anunț asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, Comuna Șepreuș, jud. Arad”

Comuna Șepreuș. titular al proiectului „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, Comuna Șepreuș, jud. Arad”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Modernizare DC 124 Șepreuș – Satu Nou, Comuna Șepreuș, jud. Arad”, propus a fi amplasat in loc. Șepreuș, domeniu public, CF 307402 și 311556, jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentea pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, Splaiul Mureș. FN, jud. Arad, in zilele de luni până vineri, intre orele 8:00-13:30, precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Sari la conținut