Categorie: Comunicări-anunțuri

Anunț – licitație cu strigare – imobil

ANUNT LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

Comuna Sepreus , cu sediul in Sepreus str.Piata Rebeliunii nr.1 , cod fiscal 3519348 , tel/fax 0257/356262 , adresa e-mail :primariasepreus@gmail.com .Organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea imobilului situat in Sepreus nr.405 (fost CAP ) PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI in SUPRAFATA de 88 mp .Licitatia va avea loc in data de 14.04.2020 ora 10,00 la sediul Primariei Sepreus in sala de sedinte.

Documentatia de licitatie (Caietul de sarcini si Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei publice cu strigare ) poate fi achizitionata contra cost de la sediul Primariei comunei Sepreus .

Pretul de achizitionare a documentatiei de licitatie este de 100 lei si poate fi achitat la caseria Primariei comunei Sepreus. Taxa de participare la licitatie este de 100 lei , garantia de participare la licitatie este de 200 lei.

Data limita de depunere a documentelor de eligibilitate (documentele obligatorii necesare participarii la licitatie )este 13.04.2020 ora 16,00. Acestea se depun la sediul Primariei comunei Sepreus -Registratura .

Pretul minim de incepere al licitatiei este prezentat detailat in Regulamentul privind organizarea si functionarea licitatiei publice .

Fiecare participant la licitatie depune o singura cerere insotita de documentele necesare si obligatorii participarii la licitatie ,pentru bunul care face obiectul acesteia .

(mai mult…)

Anunț – licitație publică cu strigare – teren extravilan

ANUNT LICITATIE SEPREUS.pdf

ANUNT LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

 

                Comuna Sepreus , cu sediul in Sepreus str.Piata Rebeliunii nr.1 , cod fiscal 3519348 , tel/fax 0257/356262 , adresa e-mail :primariasepreus@gmail.com .Organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea imobilului  (teren ) situat in  extravilanul comunei Sepreus Sepreus   in suprafata  de 57.674 mp .Licitatia va avea loc in data de 14.04.2020  ora 11,00 la sediul Primariei Sepreus  in sala de sedinte.

           Documentatia de licitatie (Caietul de sarcini si Regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei publice cu strigare ) poate fi achizitionata contra cost de la sediul Primariei comunei Sepreus .

Pretul de achizitionare a documentatiei de licitatie este de 100 lei si poate fi achitat la caseria Primariei comunei Sepreus. Taxa de participare la licitatie este de 100 lei , garantia de participare la licitatie este de 200 lei.

         Data limita de depunere a documentelor de eligibilitate (documentele obligatorii necesare participarii la licitatie )este  13.04.2020 ora  16,00. Acestea se depun la sediul Primariei comunei Sepreus -Registratura .

         Pretul minim de incepere al licitatiei este prezentat detailat in Regulamentul privind organizarea si functionarea licitatiei publice .

       Fiecare participant la licitatie depune o singura cerere insotita de documentele necesare si obligatorii participarii la licitatie ,pentru bunul care face obiectul acesteia .

(mai mult…)

Anunț de participare

Comuna Șepreuș

Piața Rebeliunii nr.1

Județul Arad

Nr. 675 din 09.03.2020  

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

Comuna Șepreuș lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Propunerile de proiecte eligibile se vor înscrie în aria tematică (direcţia de finanţare): Cultură – fond de finanţare 30.000 lei;

Pentru aria tematică (direcţia de finanţare) sunt stabilite criterii de evaluare şi condiţiile de acces la fondurile publice în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, acestea fiind cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, specifică direcţiei de finanţare.

Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului total obţinut de către fiecare solicitant şi în limita bugetului alocat fiecărei direcţii de finanţare, în perioada februarie -decembrie 2020.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect: 23.04.2020 – ora 16.00.

Perioada selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 24.04.2020. -28.04.2020

Comunicarea rezultatelor pe site-ul instituţiei: 04.05.2020.

Perioada de depunere a contestaţiilor: 04.05.2020 – 08.05.2020

Soluţionare contestaţii: în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Atribuirea contractelor de finanţare: după soluţionarea contestaţiilor.

Adresa de depunere a documentaţiei: la sediul instituţiei – U.A.T. – comuna Șepreuș, din loc. Șepreuș ,str.Piata Rebeliunii nr.1 jud.Arad .

Documentaţia se va depune în plic închis ce va avea menţionat denumirea solicitantului şi aria tematică (direcţia de finanţare).

În vederea obţinerii Regulamentelor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă  (Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi Formularul de finanţare,) – specifică pentru direcţia de finanţare, precum şi pentru alte detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul: www.sepreus.ro  sau la telefon 0257/356262

Anunțul Primăriei Comunei Șepreuș nr.648 din 04.03.2020 privind programul anual privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru anul 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial   al Românei  nr.43 din 06.03.2020 Partea  A  VI-A.