Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Șepreuș județul ARAD prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publică cu strigare

 
U.A.T. Șepreuș, județul ARAD anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 1.009,62 hectare pășuni în ședință publica prin atribuire directa sau, după caz, licitație publica cu strigare.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 05.04.2022 ora 10,00 la sediul Primăriei Șepreuș.
Înscrierile se fac la sediul Primăriei Șepreuș în perioada 19.03-28.03.2022. Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale personae fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE la data depunerii cereri, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității Șepreuș.
Suprafețele de pășuni care nu se pot închiria prin atribuirea directă vor fi scoase la licitație publică cu strigare în data de 18.04.2022 ora 10,00 la sediul Primăriei Șepreuș.
Înscrierile pentru licitatia publica cu strigare se fac la sediul Primăriei Șepreuș în data de 13.04.2022. Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin licitație publică cu strigare crescătorii de animale personae fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE.
Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei Șepreuș
– cost 100 lei – începând cu data de 19.03.2022.

 

Sari la conținut