Anunț de participare

Comuna Șepreuș

Piața Rebeliunii nr.1

Județul Arad

Nr. 675 din 09.03.2020  

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

Comuna Șepreuș lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Propunerile de proiecte eligibile se vor înscrie în aria tematică (direcţia de finanţare): Cultură – fond de finanţare 30.000 lei;

Pentru aria tematică (direcţia de finanţare) sunt stabilite criterii de evaluare şi condiţiile de acces la fondurile publice în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, acestea fiind cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, specifică direcţiei de finanţare.

Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului total obţinut de către fiecare solicitant şi în limita bugetului alocat fiecărei direcţii de finanţare, în perioada februarie -decembrie 2020.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect: 23.04.2020 – ora 16.00.

Perioada selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 24.04.2020. -28.04.2020

Comunicarea rezultatelor pe site-ul instituţiei: 04.05.2020.

Perioada de depunere a contestaţiilor: 04.05.2020 – 08.05.2020

Soluţionare contestaţii: în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Atribuirea contractelor de finanţare: după soluţionarea contestaţiilor.

Adresa de depunere a documentaţiei: la sediul instituţiei – U.A.T. – comuna Șepreuș, din loc. Șepreuș ,str.Piata Rebeliunii nr.1 jud.Arad .

Documentaţia se va depune în plic închis ce va avea menţionat denumirea solicitantului şi aria tematică (direcţia de finanţare).

În vederea obţinerii Regulamentelor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă  (Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi Formularul de finanţare,) – specifică pentru direcţia de finanţare, precum şi pentru alte detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul: www.sepreus.ro  sau la telefon 0257/356262

Anunțul Primăriei Comunei Șepreuș nr.648 din 04.03.2020 privind programul anual privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru anul 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial   al Românei  nr.43 din 06.03.2020 Partea  A  VI-A.

 

 

      

              

 

Updated: 11.03.2020 — 11:29 am