HCL 2018

HCL 05 – 11.01.2018 aprobare deficit bugetar secțiune dezvoltare a bugetului anului 2017 – excedentul bugetar al anului 2018
HCL 06 – 11.01.2018 desemnare reprezentant Consiliul local în Grupul de lucru pentru intocmirea amenajamentului pastoral
HCL 07 – 11.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățămînt preuniversitar – comună pentru anul scolar 2018-2019
HCL 09 – 11.01.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018 care se vor executa de beneficiarii de ajutor social
HCL 13 – 08.02.2018 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei pe anul 2018
HCL 14 – 08.02.2018 aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017
HCL 16 – 08.02.2018 privind aprobarea cotizației anuale a Consiliului local la A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
HCL 18 – 08.02.2018 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniul comunei Șepreuș aferent anului 2017
HCL 20 – 08.02.2018 privind însușirea de către Consiliul local a rezultatului reevaluării bunurilor imobile existente în patrimoniul comunei Șepreuș
HCL 22 – 08.02.2018 privind aprobarea vînzării unui teren viran în suprafață de 799 mp. existent în domeniul privat al comunei Șepreuș
HCL 25 – 08.02.2018 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor – comuna Șepreuș
HCL 32 – 29 .03.2018 privind aprobarea dării în folosință gratuită , pe termen limitat a unor bunuri existente în patrimoniul comunei
HCL 34 – 29.03.2018 privind actualizarea cuantumului chiriilor la contractele de închiriere a pășunii comunale pentru anul 2018
HCL 38 – 29.03.2018 privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Șepreuș
HCL 39 – 29.03.2018 privind stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Iluminat public al comunei Șepreuș
HCL 41 – 29.03.2018 privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului în care își desfășoară activitatea Postul de Politie Șepreuș
HCL 54 – 17 .05.2018 concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare cu operatorul Societatea Grup Salubritate Urbană SA
HCL 55 – 17.05.2018 privind aprobarea Contului de încheiere a exercitiului bugetar al comunei Șepreuș pe anul 2017
HCL 56 – 17.05.2018 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 15.515 mp. – domeniul privat al comunei Șepreuș
HCL 62 – 26.06.2018 privind aprobarea încheierii Contractelor de finanțare nerambursabilă selectate pentru finanțarea – fondurile bugetului local pentru activități sportive .
HCL 64 – 26.06.2018 privind stabilirea valorii activității Serviciului de iluminat public al comunei Șepreuș
HCL 72 – 19.07.2018 privind actualizarea cuantumului taxei pentru lucrări cu motocositoarea
HCL 78 – 02.08.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubritate și a procedurii pentru persoanele fizice și juridice care refuză să încheiere contracte

HCL 83 – 19.09.2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de administrație al Scolii gimnaziale din localitate

HCL 84 -19.09.2018 privind aprobarea Regulamentului propriu al Serviciului de Iluminat Public al comunei Șepreuș

HCL 85 – 19.09.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al comunei Șepreuș

 

Updated: octombrie 9, 2018 — 6:29 pm
Comuna Șepreuș - județul Arad © 2016 Frontier Theme